Tin Vui
MỞ RỘNG | THU GỌN

Suy niệm Tin Mừng
Thứ Bảy tuần lễ 16  TN    Kiên nhẫn và tín nhiệm (Mt 13,24-30)     
Thứ Sáu tuần lễ 16  TN    Bốn cấp độ tiêu hóa Lời Chúa (Mt 13,18-23)     
Thứ Năm tuần lễ 16  TN    Chúa Giêsu, vị thày tinh tế (Mt 13,10-17)     
Thứ Tư tuần lễ 16  TN    Trở thành anh em (Mt 20,20-28)     
Thứ Ba tuần lễ 16  TN    Là mẹ và anh em với Chúa (Mt 12,46-50)     
Thứ Hai tuần lễ 16  TN    Dấu chỉ yêu thương (Mt 12,38-42)     
CN 16 TN  Năm B    Nghỉ ngơi bên Chúa mỗi ngày (Mc 6,30-34)     
CN 16 TN  Năm B    Tinh thần mục tử     
CN 16 TN  Năm B    Mục tử     
Thứ Bảy tuần lễ 15  TN    Giá trị của lời chứng (Mt 12,14-12)     
Thứ Sáu tuần lễ 15  TN    Chúa muốn lòng nhân (Mt 12,1-8)     
Thứ Năm tuần lễ 15  TN    Đạo Chúa nặng nề hay êm ái ? (Mt 11,28-30)     
Thứ Tư tuần lễ 15  TN    Mặc khải cho người bé mọn ()     
Thứ Ba tuần lễ 15  TN    Nguy cơ phá sản (Mt 11,20-24)     

Tìm kiếm nhanh
Theo tên bài hát
A B C D Đ E F G
H I J K L M N O
P Q R S T U Ư V
W X Y Z 0   9
Theo ca sĩ
A B C D Đ E F G
H I J K L M N O
P Q R S T U Ư V
W X Y Z 0   9

Tìm kiếm audio
Tìm
Theo
Tìm chính xác
Gần chính xác

Công cụ nghe nhạc

Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:


Thống Kê
Nhạc phẩm: 3587
Số Ca Sĩ: 174
Thành viên: 360
Thành viên mới:
anhmayly
Đang online: 124
Khách: 124
Thành viên: 0
Thứ Bảy tuần lễ 4   Mùa Phục Sinh   Biết - Thấy - Tin (Ga 14,7-14)

“Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” (Ga 14,8)

Đã đọc: 116


Thứ Sáu tuần lễ 4   Mùa Phục Sinh   Con đường mang tên Giêsu (Ga 14,1-6)

“Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)

Đã đọc: 112


Thứ Năm tuần lễ 4   Mùa Phục Sinh   Xin cho con "nhỏ" hơn Thày (Ga 13,16-20)

“Tôi tớ không lớn hơn chủ, kẻ được sai không lớn hơn người sai đi.” (Ga 12,16)

Đã đọc: 113


Thứ Ba tuần lễ 4   Mùa Phục Sinh   Việc làm minh chứng (Ga 10,22-30)

“Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10,24-25)

Đã đọc: 119


Thứ Hai tuần lễ 4   Mùa Phục Sinh   Noi gương mục tử nhân lành (Ga 10,1-10)

“Tôi chính là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga 10,11)

Đã đọc: 81


Thứ Bảy tuần lễ 4   Mùa Phục Sinh   Sống tốt (Ga 14, 7 - 14)

Ghi nhớ: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy” (Ga 14, 7).

Đã đọc: 270


Thứ Sáu tuần lễ 4   Mùa Phục Sinh   Đưa lương dân đến với Chúa Giêsu (Ga 14, 1 - 6)

Ghi nhớ: “Thầy là Đường, là sự Thật và là Sự Sống. Không ai được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6).

Đã đọc: 276


Thứ Năm tuần lễ 4   Mùa Phục Sinh   Cái nhìn siêu nhiên (Ga 13, 16 - 20)

Ghi nhớ: “Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga 13, 16).

Đã đọc: 282


Thứ Tư tuần lễ 4   Mùa Phục Sinh   Lời Chúa phán xét ta (Ga 12,44-50)

Ghi nhớ: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga12, 40).

Đã đọc: 295


Thứ Ba tuần lễ 4   Mùa Phục Sinh   Lắng nghe và thực thi Lời Chúa (Ga 10, 22 - 30)

Ghi nhớ: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10, 30).

Đã đọc: 280


Trang :[12  3  4  5   Next 
Đăng nhập

Nhớ cookie?

Quên mật khẩu
Đăng ký mới

Hình thành viên


Hungdominic

Bài Mới Đăng
CN 15 TN B: Để Lời được lớn lên
CN 14 TN B: Thành công và thất bại
CN 14 TN B: Để Lời được lớn lên
CN 13 TN B: Lòng tin bị thử thách
CN 13 TN B: Cuộc sống mới
CN 13 TN B: Chúa ở đâu khi ta đau khổ ?
CN 13 TN B: Hãy tin
CN 13 TN B: Giải thoát đau khổ
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Giáo Hội, ...
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Ơn Chúa làm

Nghe nhiều tháng 07
CN 31 C: Ông Gia Kêu
CN 13 TN B: Lòng tin bị thử thách
CN 14 TN B: Khinh khi
CN 13 TN B: Hãy tin
CN 13 TN B: Giải thoát đau khổ
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Trao ban và ...
CN 14 TN B: Thành công và thất bại
CN 13 TN B: Cuộc sống mới
CN 14 TN B: Niềm tin
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Ơn Chúa làm

Đọc nhiều tháng 07
Bài giảng trên núi
Ăn vụng khoai
Mười tám chân dung Đức Kitô qua dòng ...
Cuộc lữ hành đức tin
Vinh quang Đức Mẹ Maria
Nó là bạn cháu
Thánh Đaminh và Dòng Thuyết Giáo
Thần học về Thập giá
Chử Đồng Tử
“Hành động” và “ý định”


Album mới

 CN 16 TN năm B 2

 CN 15 TN năm B 2

 CN 14 TN năm B 2


  Dòng Đa Minh Việt Nam
  Vietcatholic
  Kinh Thánh cho mọi ...
  Gx. Đa Minh
  Dòng Đồng Công
  La vang
  Tuổi mực tím

Trang chủ -|- Thành viên -|- Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm