Tin Vui
MỞ RỘNG | THU GỌN

Suy niệm Tin Mừng
Thứ Bảy tuần lễ 16  TN    Kiên nhẫn và tín nhiệm (Mt 13,24-30)     
Thứ Sáu tuần lễ 16  TN    Bốn cấp độ tiêu hóa Lời Chúa (Mt 13,18-23)     
Thứ Năm tuần lễ 16  TN    Chúa Giêsu, vị thày tinh tế (Mt 13,10-17)     
Thứ Tư tuần lễ 16  TN    Trở thành anh em (Mt 20,20-28)     
Thứ Ba tuần lễ 16  TN    Là mẹ và anh em với Chúa (Mt 12,46-50)     
Thứ Hai tuần lễ 16  TN    Dấu chỉ yêu thương (Mt 12,38-42)     
CN 16 TN  Năm B    Nghỉ ngơi bên Chúa mỗi ngày (Mc 6,30-34)     
CN 16 TN  Năm B    Tinh thần mục tử     
CN 16 TN  Năm B    Mục tử     
Thứ Bảy tuần lễ 15  TN    Giá trị của lời chứng (Mt 12,14-12)     
Thứ Sáu tuần lễ 15  TN    Chúa muốn lòng nhân (Mt 12,1-8)     
Thứ Năm tuần lễ 15  TN    Đạo Chúa nặng nề hay êm ái ? (Mt 11,28-30)     
Thứ Tư tuần lễ 15  TN    Mặc khải cho người bé mọn ()     
Thứ Ba tuần lễ 15  TN    Nguy cơ phá sản (Mt 11,20-24)     

Tìm kiếm nhanh
Theo tên bài hát
A B C D Đ E F G
H I J K L M N O
P Q R S T U Ư V
W X Y Z 0   9
Theo ca sĩ
A B C D Đ E F G
H I J K L M N O
P Q R S T U Ư V
W X Y Z 0   9

Tìm kiếm audio
Tìm
Theo
Tìm chính xác
Gần chính xác

Công cụ nghe nhạc

Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:


Thống Kê
Nhạc phẩm: 3587
Số Ca Sĩ: 174
Thành viên: 360
Thành viên mới:
anhmayly
Đang online: 105
Khách: 105
Thành viên: 0
Thứ Bảy tuần Bát Nhật   Mùa Phục Sinh   Tin (Mc 16: 9-15)

Ghi nhớ: “Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại” (Mc 15,14).

Đã đọc: 109


Thứ Sáu tuần Bát Nhật   Mùa Phục Sinh   Tin tưởng (Ga 21: 1-14)

Ghi nhớ: “Người môn đệ đước Chúa Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó”!

Đã đọc: 116


Thứ Năm tuần Bát Nhật   Mùa Phục Sinh   Sống Lời Chúa (Lc 24: 35-48)

Ghi nhớ: “Chính anh em là chứng nhân của những điều nầy” (Lc 24,48).

Đã đọc: 136


Thứ Tư tuần Bát Nhật   Mùa Phục Sinh   Đau khổ giúp vững tin hơn (Lc 24: 13-35)

Ghi nhớ: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao”? (Lc 24,32).

Đã đọc: 115


Thứ Ba tuần Bát Nhật   Mùa Phục Sinh   Hãy thuộc về Chúa (Ga 20: 11-18)

Ghi nhớ: “Bà Maria Magđala đi loan báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18).

Đã đọc: 107


Thứ Hai tuần Bát Nhật   Mùa Phục Sinh   Chúa Phục Sinh đang ở với tôi (Mt 28: 8-15)

Ghi nhớ: “Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ!” (Mt 28,10).

Đã đọc: 118


Thứ Bảy tuần Bát Nhật   Mùa Phục Sinh   Hãy đến bàn tiệc của Lời Chúa và Mình Thánh Chúa (Mc 16,9-15)

Ghi nhớ:Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16,15).

Đã đọc: 176


Thứ Sáu tuần Bát Nhật   Mùa Phục Sinh   Hãy mau nghe đừng vội nói (Ga 21,1-14)

Ghi nhớ:Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với Phêrô: “Chúa đó” (Ga 21,7).

Đã đọc: 203


Thứ Năm tuần Bát Nhật   Mùa Phục Sinh   Sống tin tưởng lạc quan (Lc 24,35-48)

Ghi nhớ:“Có lời Kinh Thánh chép rằng: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” (Lc 24,46-47).

Đã đọc: 283


Thứ Tư tuần Bát Nhật   Mùa Phục Sinh   Sống gần gũi, cảm thông (Lc 24,13-35)

Ghi nhớ:”Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người nhưng Người lại biến mất” (Lc 24,3).

Đã đọc: 358


Trang :[12  3  4  5  6   Next 
Đăng nhập

Nhớ cookie?

Quên mật khẩu
Đăng ký mới

Hình thành viên


chutichcaubao

Bài Mới Đăng
CN 15 TN B: Để Lời được lớn lên
CN 14 TN B: Thành công và thất bại
CN 14 TN B: Để Lời được lớn lên
CN 13 TN B: Lòng tin bị thử thách
CN 13 TN B: Cuộc sống mới
CN 13 TN B: Chúa ở đâu khi ta đau khổ ?
CN 13 TN B: Hãy tin
CN 13 TN B: Giải thoát đau khổ
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Giáo Hội, ...
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Ơn Chúa làm

Nghe nhiều tháng 07
CN 31 C: Ông Gia Kêu
CN 13 TN B: Lòng tin bị thử thách
CN 14 TN B: Khinh khi
CN 13 TN B: Hãy tin
CN 13 TN B: Giải thoát đau khổ
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Trao ban và ...
CN 14 TN B: Thành công và thất bại
CN 13 TN B: Cuộc sống mới
CN 14 TN B: Niềm tin
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô: Ơn Chúa làm

Đọc nhiều tháng 07
Bài giảng trên núi
Ăn vụng khoai
Mười tám chân dung Đức Kitô qua dòng ...
Cuộc lữ hành đức tin
Vinh quang Đức Mẹ Maria
Nó là bạn cháu
Thánh Đaminh và Dòng Thuyết Giáo
Thần học về Thập giá
Chử Đồng Tử
“Hành động” và “ý định”


Album mới

 CN 16 TN năm B 2

 CN 15 TN năm B 2

 CN 14 TN năm B 2


  Dòng Đa Minh Việt Nam
  Vietcatholic
  Kinh Thánh cho mọi ...
  Gx. Đa Minh
  Dòng Đồng Công
  La vang
  Tuổi mực tím

Trang chủ -|- Thành viên -|- Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm